pondělí 24.1.2022 / Milena

Historia

Aż do początku 13 wieku były obszary przy górnych biegach rzek Łaby, Úpy i Metuje przeważnie tylko nieprzenikliwym lasem dziewiczym (puszczą), który służył jako naturalna ochrona granic ziemskich. W czasach panowania króla Przemysła Otakara I. Te dotąd sporadycznie zamieszkałe obszary średniej i górnej Metuji zaczynały się stopniowo osiedlać a niekiedy na przełomie 12 i 13 wieku w pustej krainie regionu Policko pojawili się pierwsi kolonizatorzy. Byli to zakonnicy zakonu św. Benedykta z klasztoru brzewnowskiego , którzy w miejscu późniejszego klasztoru polickiego najpierw wybudowali pustelnię z kaplicą drewnianą P. Marii, rozpoczęli wycinanie lasu i założyli tu pierwsze pole.

Policko jako krajina, děsící svou širou pustinou / historie Policka

Gdzieś na początku 13 wieku darował Przemysł Otakar I opatowi brzewnowskiemu Chunovi rozległe terytorium – obszar górnej Metuje. W akcie darowizny sięgającej do roku 1213 (jest w prawdzie późniejszym falsyfikatem, owszem zachwyca prawdziwą sytuację), po raz pierwszy pojawie się także miejscowa nazwa dzisiejszego miasta Police nad Metují – ujazd, ogólnie nazywany "Police". Chyba jeszcze w czasach opata Chuna zostało tu założone probostwo, podporządkowane opatowi brzewnowskiemu. W pobliżu budowli pierwszego drewnianego klasztoru wkrótce wyrosła także osada pierwszych kolonistów, powołanych z głębi czeskiego kraju.

osídlovaní Policka / historie Policka

Owszem kolonizacja obszaru regionu Policko na początku nie postępowała zbyt szybko, chociaż w najbliższej okolicy były już założone pierwsze wioski z folwarkami jako gospodarcze zaplecze klasztoru (Ledhuje, Bukovice, Radeszov), dlatego jeszcze w akcie króla Wacława I z roku 1229 jest terytorium regionu Policko charakteryzowane jako "kraina, strasząca swym bezkresnym pustkowiem".

Městské zřízení Police nad Metují / historie Policka

Bardziej rozległa kolonizacja całego regionu Policka nastąpiła prawdopodobnie aż po odejściu najeźdźców tatarskich z Europy pod koniec roku 1241, kiedy kolejno powstawały dalsze wioski okoliczne: Bezdiekow (Bezděkov), Biely (Bělý), Hlawńow (Hlavňov), Marszow (Maršov), Metuje, Suchy Dół (Suchý Důl).

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

491 421 501

radnice z roku 1718 v Polici nad Metují město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

Dobrovolný svazek obcí Policka / Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

Ať vám neunikne...