pondělí 24.1.2022 / Milena

Obszar Chronionego Krajobrazu Broumovsko

Broumovsko należy do Parku Krajobrazowego (CHKO) górskiego typu. To malownicza kraina z wysepkami dzikiej przyrody. Kraina, pod którą w głębokości Polickiego zagłębia kredowego płynie najczystsza woda, jest zamieszkała i zagospodorowana. Ma bogatą historię – tutejsze budynki kościelne i ludowe są w architekturze pojęciem.

Kovářova rokle v Broumovských stěnách / CHKO Broumovsko

Broumovsko jest znane przede wszystkim swymi pięknościami przyrody. Najcenniejsze są dwa narodowe rezerwaty przyrody. Adrszpasko-teplickie skały (Adršpašsko-teplické skály) należą ze swymi 17 km2 do największych miast skalnych w Europie Środkowej. Wraz z Ścianami Broumowskimi jest wyjątkowa swym reliefem i klimatem, umożliwiająca istnienie wyjątkowego świata roślinnego i zwierzęcego. Szczytowa część góry stołowej Ostasz (Ostaš) i nadzwyczajnie nierówna Droga Krzyżowa przy Adrszpachu (Adršpachu) była ogłoszona w roku 1956 rezerwatami przyrody. Borek a Kocie Skały (Kočičí skály) są pamiątkami naturalnymi.

Wspinanie po skałach w obszarze Parku Krajobrazowego (CHKO) kieruje się specyficznymi regułami (ich brzmienie jest do dyspozycji na www.horosvaz.

údolí Metuje/ CHKO Broumovsko

Wierzymy, że spodoba się u nas Państwu na tyle, że chętnie będą do nas Państwo powracać także w następnych latach. Aby Państwo znajdowali w przyszłości tutejszą krainę jednakowo piękną jak dziś i aby radość z Państwa wizyty była obustronna, prosimy, wziąć uprzejmie pod uwagę, że znajdują się Państwo na terytorium Parku Krajobrazowego obszaru Broumowsko (Broumovsko), na wielu miejscach i w rezerwacie przyrody. Prosimy, by Państwo dostosowali swe zachowanie jak w gminach, tak również w wolnej krainie, następującym regułom.

Na całym terytorium Parku Krajobrazowego Broumowsko (Broumovsko) zabrania się:

  • unieszkodliwiać odpady poza miejscami do tego przeznaczonych za zgodą organu ochrony przyrody,
  • biwakować i rozniecać ogień poza miejscami do tego przeznaczonych za zgodą organu ochrony przyrody,
  • wjeżdżać i pozostawać z samochodami/motocyklami i przyczepami kempingowymi poza szosy i komunikacje miejskie i miejsca do tego przeznaczone za zgodą organu ochrony przyrody,
  • organizować samochodowe i motocyklowe wyścigi.

Na terytorium pierwszej i drugiej strefy Parku Krajobrazowego dalej zabrania się:

  • organizować współzawodnictwa na rowerach poza szosami, komunikacjami miejscowymi i miejscami do tego przeznaczonymi za zgodą organu ochrony przyrody.

Na całym terytorium rezerwatów przyrody zabrania się:

  • wchodzić i wjeżdżać poza drogami do tego przeznaczonymi za zgodą organu ochrony przyrody , oprócz właścicieli i dzierżawców parceli i gruntów,
  • uprawiać wspinaczkę, latanie spadochronami i rogalami i jeździć na rowerach poza szosami, komunikacjami miejskimi i miejscami do tego przeznaczonymi przez organ ochrony przyrody,
  • wjeżdżać samochodami i motocyklami,
  • zbierać rośliny i chwytać zwierzęta,
  • biwakować i rozniecać ogień poza miejscami przeznaczonymi przez organ ochrony przyrody.

Dziękujemy za respektowanie wyżej wymienionych zasad i życzymy Państwu miłego pobytu.

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

491 421 501

radnice z roku 1718 v Polici nad Metují město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

Dobrovolný svazek obcí Policka / Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

Ať vám neunikne...