pátek 17.9.2021 / Naděžda

Velké Petrovice / Dobrovolný svazek obcí Policka

znak obce Velké Petrovice

Základní informace

Úřední hodiny

  • pondělí:08:30 — 11:30, 16:00 — 18:00
  • středa:16:00 — 18:00

Občanská vybavenost

V obci je obchod se smíšeným zbožím, restaurace, knihovna. K ubytování slouží 1 privát, připravuje se penzion v bývalé škole v Maršově. Děti navštěvují mateřskou školu.

Spolky a sdružení

  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Klub historických vozidel Metuje
  • TJ Sokol

Společenský život

Významou akcí v obci jsou "Pivní slavnosti", které se konají každoročně v červenci. Dále se pravidelně pořádají hasičský ples a Pepíkovský karneval pro děti i dospělé.

V jižní části Polické křídové pánve se nacházejí tři vsi - Petrovice, Petrovičky a Maršov.

Obec vznikla kolem poloviny 13. století, nejprve byla součástí náchodského panství, posléze patřila k břevnovskému klášteru Benediktinů v Polici nad Metují.

Poutavými zajímavostmi zdejší obce jsou přírodní úkazy v podobě rozmanitých tvarů slínovců s ojedinělou květenou hercynského typu, se strmými údolími, v nichž se meandrovitě vinou řeka Metuje a Ledhujský potok. Při procházce samotnými zdejšími vesničkami můžeme obdivovat ještě původní selskou zástavbu z 18. až 19. století, četná polní boží muka, staleté stromy.

Pod skalním masivem, na němž se rozkládají Petrovice je vybudována zajímavá stavebně dopravní pozoruhodnost - železniční tunel. Byl vybudován v r. 1875 na trati Choceň-Meziměstí pro dvojkolejný provoz, je v délce necelých 300 m. Poutavou turistickou trasou je cesta z nádraží ČD v Polici nad Metují, proti toku řeky Metuje do Petrovic a pak dále kolem zříceniny hrádku Vlčinec ze 14. století do Maršovského údolí a líbeznou soutěskou pak po 3 km do vsi Maršov.

Po občerstvení v letním období lze pokračovat dále proti toku řeky již divočejší přírodou do vsi Česká Metuje nebo vystoupat na kopec nad Maršov a odtud se cestou po hřebenu vrátit do vsi Petrovice.

Odměnou za námahu jsou úchvatná panoramata - horou Ostaš počínaje, s Jestřebími horami v pozadí, dále Broumovské stěny, Javoří hory, Orlické hory, homolovitý kopec Turov a celý okruh je zakončen modravým věncem majestátních Krkonoš s dominantou Sněžky.

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí