úterý 17.9.2019 / Naděžda

Dotace / Dobrovolný svazek obcí Policka

Projekt EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONU DSO POLICKO CZ.03.4.74/0.0/0.0./16_058/0007403 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko a strategického dokumentu samotného DSO a na vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí.

EFEKTIVNÍ A PROFESIONÁLNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA REGIONU DSO POLICKO


V roce 2017 obdržel Dobrovolný svazek obcí Policka od Královéhradeckého kraje dotaci na projekt „Manažer projektu 2017“, evidovaného pod číslem 17RRD02-0034. Projekt byl podpořen částkou ve výši 37 000,-Kč.

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje


Finanční podpora z Královéhradeckého kraje k nám zamířila i v roce 2016. Projekt "Manažer svazku 2016", evidovaný pod číslem 16RRD02-0030 byl podpořen částkou ve výši 38 000,- Kč.

Děkujeme!

Logo KHK

Xenie Hambálková / manažer svazku


I v letošním roce bude činnost DSO Policka podpořena na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt Profesionalizace Policka 2015, evidovaný pod č. smlouvy 15RRD02-0026 bude podpořen částkou ve výši 40 000,- Kč.

Cílem projektu Profesionalizace Policka 2015 je i nadále zajistit úspěšné fungování svazku obcí, které vede k rozvoji venkovského regionu Policka nejen na úrovni samospráv, ale především na úrovni obyvatel a turistů mířících do našeho regionu.

Logo KHK

V Polici nad Metují dne 1. 7. 2015, Xenie Ulrichová / manažer svazku


Královéhradecký kraj i v roce 2014 poskytl finanční podporu projektů realizovaných Dobrovolným svazek obcí Policka:

1) Živě na Policku

Projekt Živě na Policku, č. smlouvy 14POV03-0012/NA/NEINV, je neinvestiční účelovou finanční podporou Královéhradeckého kraje. Celková výše dotace činí 70.500,- Kč, což je 50% z celkových předpokládaných nákladů. V rámci záměru budou pořízeny 3 ks nůžkových stanů, včetně potřebného příslušenství (bočnice, kotvení, závaží atd.), ale také tzv. pivní sety.

Současné vybavení, které obce Policka mají, již dosloužilo, proto je třeba jej vyměnit za nové. Cílem projektu je tedy materiální zajištění kulturních i sportovních akcí pořádaných obcemi či jejich neziskovými organizacemi na Policku.

2) Profesionalizace Policka 2014

Jedná se o projekt realizovaný v rámci programu Královéhradeckého kraje - Podpora svazků obcí. Kraj tento projekt podpořil účelovou neinvestiční finanční dotací ve výši 45.000,- Kč, č. smlouvy 14RRD02-0030.

V Polici nad Metují dne 28. května 2014, Eva Pápaiová / manažerka DSO Policka


V rámci krajského programu "13RRD02 - Profesionalizace svazků obcí" byla Dobrovolnému svazku obcí Policka poskytnuta účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 38.000,- Kč, a to na projekt "Manažer DSO Policka 2013".

Cílem projektu je zajištění svazku obcí Policka existenční jistotu a funkčnost, ale především rozvoj venkovského regionu na území Policka. V rámci projektu bude dále zajištěna administravita a účetní agenda, koordinace činností a akcí pořádaných samotným svazkem či jeho členy, odborná příprava různých projektů, podpora mezinárodní spolupráce,

V Polici nad Metují dne 16. prosince 2013, Eva Pápaiová / manažerka DSO Policka


Dobrovolný svazek obcí Policka požádal o podporu společného mikroprojektu v rámci sběru žádostí v Euroregionu Glacensis, jehož partnery jsou obce Žďár nad Metují, Suchý Důl a Velké Petrovice, a dále Gmina Radków. Projekt nese název Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí - Policko a je evidován pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.02/13.03685. Hlavním cílem projektu je realizovat Fotografickou soutěž, následnou výstavu soutěžních fotografií, stolní týdenní kalendář a tvorba webových stránek s historickými fotografiemi. Celkové náklady projektu jsou 9.300,- EUR a dotace byla schválena ve výši 7.905,- EUR.

Podrobnosti k aktivitám:

Dne 30. 7. 2013 byla vyhlášena Fotografická soutěž. Plakát s podmínkami soutěže je ke stažení ZDE.

V pátek 27. září 2013 se v 17,00 hodin uskuteční Slavnostní vyhlášení výsledků Fotografické soutěže, plakát ke stažení ZDE.

V pátek 18. října 2013 se v 17,00 hodin uskuteční Vernisáž výstavy fotografií, plakát ke stažení ZDE.


V rámci krajského programu "12RRD02 - Podpora svazků obcí" byla Dobrovolnému svazku obcí Policka poskytnuta účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 30.000,- Kč, a to na projekt "Profesionalizace a manažer DSO Policka".

Cílem projektu je zajištění svazku obcí Policka existenční jistotu a funkčnost, ale především rozvoj venkovského regionu na území Policka. V rámci projektu bude dále zajištěna administravita a účetní agenda, koordinace činností a akcí pořádaných samotným svazkem či jeho členy, odborná příprava různých projektů, podpora mezinárodní spolupráce,

V Polici nad Metují dne 19. září 2012, Eva Pápaiová / manažerka DSO Policka


V rámci krajského programu "11RRD02 - Profesionalizace svazků obcí" byla Dobrovolnému svazku obcí Policka poskytnuta účelová neivnestiční finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 49.000,- Kč, a to na projekt "Poradce a administrativa DSO Policka 2011".

Cílem tohoto projektu je především zajištění úspěšného fungování svazku obcí, a tím i dalšího rozvoje venkovského regionu Policka. Nezbytnými úkoly je především administrativa svazku, odborný servis pro členské obce, rozvoj činnosti svazku, koordinace veškerých aktivit, podpora mezinárodníh spolupráce, příprava společných projektu a spousty dalších.

Jak jsem se již zmínila, tak dotace Královéhradeckého kraje ve výši 49.000,- Kč byla na účet DSO Policka připsána dne 11. července 2011. Náklady projektu se vyšplhaly do výše 81.750,- Kč.

V Polici nad Metují dne 31. prosince 2011, Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka.


Dobrovolnému svazku obcí Policka byla v červnu 2011 poskytnuta dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, dotační titul 3 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na projekt "Drobné památky Policka".

V současné době byly ukončeny závěrečné restaurátorské práce vybraných sakrálních staveb. Z tohoto projektu se podařilo opravit:

  • Barokní sloup se sochou IMMACULATY v Bukovici,
  • Machovský kříž,
  • Kříž na rozcestí k Bezděkovu nad horou,
  • Jansův kříž "Na Rovince" v Suchém Dole,
  • Kamenný kříž "Nad školou" ve Žďáře nad Metují.

Součástí projektu bylo i vydání jednoduchého informačního materiálu, který bude na tyto památky upozorňovat, k nahlédnutí je zde: informační materiál.

Celková dotace Královéhradeckého kraje je ve výši 147.000,- Kč a celkové náklady projektu se pohybují ve výši 291.533,- Kč.

V Polici nad Metují dne 30. listopadu 2011, Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka.

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

491 421 501

radnice z roku 1718 v Polici nad Metují město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

Dobrovolný svazek obcí Policka / Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

Ať vám neunikne...