čtvrtek 13.5.2021 / Servác

Stavba Zelené kapličky / Dobrovolný svazek obcí Policka

Mariánská zjevení / 19. září 2012

V devadesátých letech 19. století rozvířili poklidný život Suchodolu i celého Policka události, které neměly obdoby. Jednalo se o Mariánské zjevení v letech 1892 - 1895, kdy se prý Kristině Ringlové ze Suchodola čp. 99 v nedalekém Šolcově lese zjevila celkem třiadvacekrát tajemná paní. Poprvé se tak stalo 10. srpna 1892.

Již v lednu 1893 putovalo na místo zjevení až 10.000 osob denně. V dubnu téhož roku byla zahájena stavba křížové cesty a růžencových schodů. Na místě nepatrné lesní studánky vznikla nádrž na vodu, výklenek a zdivo s kamenným mostem, tzv. Soudní brána. Ve výklenku je umístěna socha Panny Marie. K místům zjevení putovaly denně nekonečné davy lidí, což mělo příznivý vliv na ekonomickou situaci Police nad Metují.

Na místě prvního zjevení byla v r. 1897 postavena dřevěná Zelená kaplička v Ticháčkově lese. V pozdějších letech se místní rozhodli, že místo dřevěné kapličky postaví kamenný chrám. Komitét, pro výstavbu chrámu v Suchém Dole, sesbíral finanční prostředky. Na okraj lesa bylo přivezeno množství pískovcových kamenů, ale úsilí a přípravu přerušila druhá světová válka. Po válce peníze ztratily hodnotu, pískovec byl rozkraden, a tím aktivita kolem stavby poutního chrámu v Suchém Dole končí.

Původní Zelená kaplička, postavená na místě prvního zjevení, shořela 8. července 2010 ve 12,00 hodin. Pozdější vyšetřování ukázalo, že se jednalo o úmyslné zapálení. Již večer téhož dne občané a zastupitelé obce rozhodli o znovupostavení kapličky. Zahájení stavby bylo dne 12. června 2011 a byl vysvěcen a položen základní kámen nové kaple. Díky finančním příspěvkům občanů, podnikatelů a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, byla dřevěná kaplička, replika té původní, 8. července 2012 ve 12,00 hodin slavnostně vysvěcena. Vysvěcení se mší svatou provedl kardinál Dominik Duka.

Tento celý poutní areál je vyhledávaným výletních místem a velké množství lidí je stále přesvědčeno o léčivé moci těchto míst. Ostatně existuje spousta děkovných dopisů a příběhů...

Přáním nás všech je, aby nově postavená kaplička sloužila i dalším generacím!

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

leták Stavba Zelené kapličky

Pozvánka

Obec Suchý Důl Vás zve na slavnostní vysvěcení Zelené kapličky v Ticháčkově lese, které se koná dne 8. července 2012 ve 12 hodin, a to za účasti kardinála Dominika Duky, arcipiskupa pražského, a Jana Vokála, biskupa královéhradeckého.

Doprovodný program na hřišti v Suchém Dole (od 14,00 hodin):

  • Dechová hudba Metujka Hronov - ved. J. Langr
  • The Rebel Pipers (skotské dudy a bubny)
  • Hudba Relax - ved. P. Fulka
  • skákací hrad pro děti zdarma
  • občerstvení zajištěno

Vstup zdarma.


10. června 2012

Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval jménem obce Suchý Důl všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k obnově naší "Zelené kapličky". Bližší informace o celé veřejné sbírce i průběhu výstavby uveřejníme v příštím čísle Polického měsíčníku.

V současné době organizačně zajišťujeme slavnostní vysvěcení kapličky, které proběhne přesně dva roky po požáru - dne 8. července 2012. Těšíme se na hojnou účast návštěvníků z blízka i daleka, pro které je po skončení akce u kapličky připraven na hřišti v Suchém Dole doprovodný program (viz pozvánka výše). Pro osobní automobily bude určeno záchytné parkoviště v areálu statku pana Kollerta - odbočka vpravo před obecním úřadem směrem na Bělý. Parkování autobusů bude řešeno pravděpodobně na místní komunikaci směr Hlavňov v jednom směru. Na silnici III. třídy (Police nad Metují - Slavný), před Suchodolskou restaurací a kulturním domem, bude zákaz parkování. Prosíme všechny účastníky, aby tato dopravní omezení respektovali. Na parkování budou dohlížet pořadatelé a Policie ČR. Městská policie Police nad Metují zároveň upozorňuje, že v Polici nad Metují bude zcela uzavřena příjezdová komunikace "K Vodojemu", a to zákazem vjezdu, na jehož dodržování bude policie dohlížet. Zároveň bude značně omezen vjezd ve směru do Ochoze.

Děkujeme za pochopení.

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl


31. října 2011

Podařilo se. Počasí nám přálo, a tak jsme v pondělí 5. září 2011 převezli oplechovaný jehlan ke kapličce, na středu naplánovali jeho zvednutí na věž. V úterý bylo dokončeno zlacení makovice a kříže, nic již nebránilo osazení nejvyššího bodu kapličky na své místo. Úkolu se mistrovky zhostil jeřábník Zdeněk Řehák z Police nad Metují. Brzy ráno jsme na jehlan osadili makovici a kříž, provedli montáž hromosvodu věže. Pak už mohl jít kompletní jehlan na své místo. Po ukotvení k věži jsme si oddechli. Dopadlo to. Nevyšší bod kapličky je osazen.

V té době už probíhaly pokrývačské práce na střeše kapličky - plechování okapu, závětrná lišta a montáž šablon. Další práce na věži kapličky pak postupně pokračovaly. Bylo dokončeno oplechování průhledů věže pod zvonem, stěny a pohled průhledů byly obloženy palubkami, a dle dochovaných fotografií byly provedeny vnější ozdoby kolem těchto průhledů. (Provedla firma KORAN z Pěkova.) Stěny pod zvonem byly obloženy hoblovanými prkny a přelištovány.

Pro dokončení střešní krytiny musela být část chybějících šablon dovyrobena (29 ks). Pro ochranu žlabů byly osazeny na střešní krytině sněhové háky. Po demotáži lešení věže jsme zahájili montáž roštu a obložení vnějšího obložení kapličky. To je k dnešnímu dni provedeno po celém obvodu kapličky. Olištování je provedeno pouze v místech, kde nejsou připraveny otvory pro okna. Obklad je opatřen konečným nátěrem.

Ve firmě KORAN Pěkov dokončují výrobu oken. V současné době pracují na povrchové upravě oken (stříkání barvy). Poté budou okna odvezena k zasklení. Ještě v měsíci listopadu proběhne jejich montáž.

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl


7. září 2011

Stavba lešení se zastavila ve výšce 11 m nad podlahou kapličky a asi 60 cm pod místem, kde bude osazen zvon a horní část věže ve tvaru osmibokého jehlanu. Jelikož se počasí zhoršilo, využili jsme přístřešku ve statku p. Ticháčka v Suchém Dole a celou konstrukci jehlanu včetně oplechování a ozdobných lišt jsme zhotovili na zemi. Výška tohoto jehlanu včetně osazovacího rámu činí 5 m.

V průběhu klempířských prací na jehlanu jsme se vrátili na kapličku a zhotovili jsme spodní část věže včetně zavětrování a podlahy pod budoucím zvonem. V současné době probíhá zlacení "makovice" a kříže, nátěr venkovního obložení (dva nátěry na dílně), příprava pro uchycení zvonu a úpravu zvonu (na kapličku bude osazen zvon, který byl kdysi na původní kapličce umístěn).

Pokud počasí dovolí a zlacení bude ukončeno v dohodnutém termínu, proběhne osazení horní části věže včetně makovice a kříže v týdnu od 5. do 9. září 2011. V tomto termínu budou probíhat také pokrývačské práce na střeše kapličky.

Na sedlovou střechu jsme získali měděné šablony od Města Police nad Metují za zůstatkovou cenu. Poděkování patří radě města Police nad Metují a paní starostce Idě Seidlmanové za zprostředkování. Sochu Panny Marie do kaple vyrábí pan Jindřich Roubíček. Socha bude vystavena na Suchodolské posvícení v budově školy.

Veřejná sbírka na kapli potvrá do 30. září 2012 - č. ú. 1118220329/0800.

Obec Suchý Důl vydala propagační brožurku o kapli, dále byla zhotovena informační tabule a nyní bude probíhat značení cesty ke kapli. Cesta ke kapli bude od obecního úřadu značena cedulkou se symbolem kapličky ve žluté barvě. Děkujeme všem, kteří se sponzorsky na přípravě a materiálu podíleli.

Zastupitelstvo obce již rozhodlo, kdy se uskuteční slavnostní svěcení kaple. Toto datum připradne na den, ve kterém před dvěma lety kaplička shořela. Vysvěcení kaple se tedy bude konat dne 8. července 2012 ve 12:00 hodin.

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl


2. srpna 2011

rekonstrukce kapličky v srpnu 2011 Dne 20. června 2011 bylo zahájeno zdění obvodového soklového zdiva z pískovcových kvádrů. Tomu předcházelo položení izolace proti zemní vlhkosti pod toto soklové zdivo a hlavně pak výroba těchto pískovcových kvádrů z pískovce z Božanovského lomu. Výrobu kvádrů provedla firma Granit Lipnice, s. r. o., pobočný závod Teplice nad Metují - Dolní Teplice n. M. Kvádry jsou 26 cm vysoké, zhruba 60 - 65 cm dlouhé a šířka soklového zdiva je 30 cm. Kvádry mají z vnitřní strany povrch řezaný. Vnější povrch je opracován pískováním. Soklové zdivo tvoří tři řady těchto kvádrů. Třetí řada má horní hrany sražené. Zdění soklového zdiva prováděli kameníci, pánové Herzog z Bukovice a Stryja z Broumova.

V Suchém Dole, za obecním úřadem, v místě uložení řeziva pro kapličku, byla zahájena výroba konstrukce kapličky. Opracované hranoly jsou postupně namořeny proti plísni a škůdcům, a poté převáženy k místu stavby kapličky. Zde jsou usazovány do konstrukce vlastní kapličky.

Ke dni 2. srpna 2011 je dokončena nosná konstrukce kapličky, včetně montáže zavětrování, montáže parapetních trámů a trámů nadpraží. Nosná konstrukce je přikotvena k soklu a základům, jednotlivé prvky konstrukce jsou zkramlovány. Na vaznice jsou osazeny krovy, provedeno bednění z prken a zakrytí podkladním izolačním asfaltovým pásem. Probíhá montáž lešení pro zhotovení konstrukce věže kapličky. V příštích dnech bude zahájena příprava konstrukce věže, výroba oken a vybrán odstín nátěru pro vnější plášť kapličky.

Pořádání veřejné sbírky ve prospěch kapličky je prodlouženo do 30. září 2011 - č. ú. 1118220329/0800.

V nejbližších dnech bude na budově obecního úřadu umístěna informační tabule a bude provedeno značení ke kapličce.

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl


14. června 2011

Stavba "Zelené kapličky" v Ticháčkově lese byla zahájena 23. května 2011. Ve výběrovém řízení zvýtězila fimra Movis, s. r. o. Hronov, která stavbu provádí. Do konce měsíce května byla provedena likvidace zbytků z původní kapličky - demontáž soklového zdiva, podlahy a základů. Zemními pracemi byl upraven svah za budoucí kapličkou, byly zlikvidovány pařezy, snížen terén pro samotnou stavbu a proveden výkop základů.

Po vybetonování základů a podkladní betovnové mazaniny bylo kolem základů položeno drenážní flexibilní potrubí, které bylo obsypáno drtí.

V neděli 12. června 2011 se konal benefiční koncert u bývalé "Zelené kapličky". Vysvěcení a položení základního kamene se zúčastnilo okolo 400 lidí. Na novou kapličku tak přibylo 30.146,- Kč. Po slavnostním položení základního kamene bude zahájeno vyzdívání soklového zdiva z pískovcových kvádrů.

Rádi bychom poděkovali městu Police nad Metují za odprodej měděného plechu za zůstatkovou cenu, dále pak Farnosti Police nad Metují, která přispěla do sbírky částkou 30.000,- Kč (výtěžek z plesu a koncertu), panu Václavu Kohlovi za zdarma provedené zemní práce u kapličky a také samozřejmě všem občanů a dalším příznivcům, kteří přispívají na stavbu.

Pořádání veřejné sbírky ve prospěch kapličky je prodlouženo do 30. září 2012.

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

Stavba Zelené kapličky
Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

491 421 501

radnice z roku 1718 v Polici nad Metují město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

Dobrovolný svazek obcí Policka / Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

Ať vám neunikne...