pátek 17.9.2021 / Naděžda

Bukovice / Dobrovolný svazek obcí Policka

znak obce Bukovice

Základní informace

Úřední hodiny

  • pondělí:08:00 — 12:00, 17:00 — 19:00
  • čtvrtek: 08:00 — 12:00, 17:00 — 19:00

Občanská vybavenost

Děti navštěvují základní a mateřskou školu. Je zde prodejna potravin a stavebnin, dvě restaurace, motorest a hotel. Veřejně přístupný internet je v základní škole (mimo prázdniny).

Spolky a sdružení

  • Sokol Bukovice
  • Dobrovolný hasičský sbor

Společenský život

Bukovice Tradiční plesová sezóna začíná hasičským plesem a obecním bálem. Časté jsou společné akce hasičského sboru z Bukovice a družebního Forstu (NSR). Dodržuje se posvícení, vyhlášený je turnaj v odbíjené. Pro důchodce se připravuje setkání, v prosinci je Mikulášská zábava.

Obec Bukovice leží na soutoku Pěkovského a Hlavňovského potoka pod památnou horou Ostaš. Původně ves s panským dvorem a mlýnem, byla založena okolo roku 1230, záhy po založení Police nad Metují.

Bukovice Její vývoj byl poznamenán strádáním obyvatelstva při tažení vojsk za třicetileté a sedmileté války, při tažení vojsk pruských a ruských proti Napoleonovi a při prusko-rakouské válce. Přes vesnici totiž vedla hlavní spojovací cesta na Broumovské stěny a do Pruska.

Založením textilní továrny na začátku dvacátého století se změnil charakter obce ze zemědělské na zemědělsko-průmyslovou. Obec je svoji polohou vhodná k výletům jak na Ostaš, tak na hřeben Broumovských stěn a nabízí řadu stravovacích a ubytovacích možností.

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

BukoviceBukoviceBukovice